Köpvillkor

Allmänna försäljningsvillkor
Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller mellan Alloffice och Kund. Med Kund menas Part som beställt varor eller tjänster från Alloffice. Om Kund har ingått i ett separat avtal med Alloffice har det avtalets definitioner och villkor företräde framför dessa Allmänna Försäljningsvillkor för det fall det skulle föreligga motstridigheter. I de fall Alloffice säljer till privatpersoner har Distanshandelslagen och Konsumentköplagen företräde för dessa Allmänna försäljningsvillkor.

BOLAGSINFORMATION

AllOffice Nordic AB
FE-291 Scancloud
831 90 Östersund 

Org nr: 556185-9629

Faktura mail: alloffice@pdf.scancloud.se


1. BESTÄLLNING
Beställning av produkter och tjänster kan göras:
- på alloffice.se
- hos kundtjänst, 020-45 50 50, kundsupport@alloffice.se
- via din säljkontakt
- i butik. Telefonnummer och öppettider återfinns på alloffice.se
- genom elektronisk orderintegration/EDI
- genom skåpservice
Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför att Alloffice lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls. För att handla på alloffice.se måste du ha fyllt 18 år.

2. LEVERANSVILLKOR
För order till ett sammanlagt värde överstigande 980 kr exklusive moms sker leverans fraktfritt till kundens adress i Sverige. Om värdet understiger 980 kr exklusive moms tillkommer en fraktavgift om 49 kr exklusive moms.
Vid order av beställningsvaror eller andra varor som inte ingår i ordinarie lagersortiment tillkommer faktisk fraktavgift till självkostnad. Beställningsvara beställs alltid i hel förpackning, dvs minsta möjliga beställningsbara förpackning hos våra leverantörer.
Vid leverans av pall regleras pallkostnaden mot Kund som är ansluten till Pallpoolen och har giltigt registreringsnummer. I övriga fall debiteras pallkostnaden enligt gällande prislista. Beställning av lagerlagda produkter som sker vardag före kl. 13.00 skickas normalt från vårt lager samma dag. För beställningsvaror utgår den faktiska leveranstiden.
Leveransplats
Leveransen sker till företagets lastbrygga gods-mottagning/markplan vardagar mellan 8:00-17:00.
Leveransförsök
I tjänsten ingår ett (1) leveransförsök till mottagaren, som måste vara anträffbar mellan 08:00 - 17:00.
Om mottagaren inte är anträffbar under leveransförsöket aviseras mottagaren om att godset kan hämtas på närmaste utlämningsställe/terminal, alternativt kan mottagaren och transportören avtala om pris för nytt leveransförsök. För hos ombud ej uthämtade paket äger Alloffice rätt att fakturera en administrationsavgift om 250 kr ex moms.
Restorder
Alloffice reserverar sig mot slutförsäljning och förbehåller sig rätten att löpande göra produktändringar. Om värdet av en vara som tillfälligt är slut på lager överstiger 100 kr exklusive moms och beräknas inkomma till lager inom rimlig tid restnoterar Alloffice varan och levererar den vid ett senare tillfälle utan extra kostnad till Kund. Restorder under 100 kr makuleras om ingen ersättningsvara finns. Om en restnoterad vara ej beräknas inkomma inom rimlig tid förbehåller sig Alloffice rätten att leverera en likvärdig ersättningsvara. Om Kund inte är nöjd med ersättningsvaran har Kund full returrätt.
Transportskador (synliga/osynliga)
Synlig transportskada ska omedelbart reklameras till chauffören innan kund kvitterar varorna. Därefter reklamerar kund till Alloffice kundsupport.
Ej synlig tranportskada ska anmälas senast två arbetsdagar efter kvitterad leverans direkt till Alloffice kundsupport.
Efter denna tid utgår ingen ersättning.
Vid alla former av transportskador behöver Alloffice kundsupport kollinummer och en tydlig bild för att kunna skicka ersättningsvara till er. För konsumenter gäller vid var tid tvingande konsumentlagstiftning.

3. BETALNINGSVILLKOR OCH FAKTURAAVGIFTER
Alloffice erbjuder Kund 20 dagars (netto) betalningstid från fakturadatum. Vid försenad betalning äger Alloffice rätten att debitera dröjsmålsränta motsvarande referensränta + 8% samt övriga lagreglerade avgifter. Produkten förblir Alloffice egendom tills det Alloffice erhållit full likvid. Vid fakturering med pdf-faktura eller EDI-faktura utgår inga fakturaavgifter.
Kontakta Kundsupport för att ansluta dig till elektronisk faktura. För utskriven pappersfaktura utgår en faktureringsavgift om 20 kr per faktura. Vid köp via Klarna faktura (oinloggad kund) gäller Klarnas köpvillkor.

4. PRISER
Angivna priser gäller tills vidare. Alloffice förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra priser. Priser presenteras exklusive moms. På alloffice.se finns möjlighet att efter aktivt val få priser presenterade inklusive moms. Premie-, rabatt- eller erbjudandekoder från olika utskick får ej kombineras. Alloffice förbehåller sig rätten att justera Kunds beställning om villkoren för rabatt- eller premieerbjudanden ej har följts. Om en premie är slut, reserverar sig Alloffice rätten att skicka en ersättningspremie till liknande värde. Alloffice reserverar sig mot eventuella tryckfel, utgående artiklar samt slutförsäljning. Av trycktekniska skäl kan det vara svårt att återge exakta färgnyanser på bl a textilier och möbler.

5. TILLÄGGSTJÄNSTER
Alloffice tillhandahåller olika tilläggstjänster såsom till exempel: skåpservice, leveransavisering, statistiktjänster, mm. Beskrivning av tilläggstjänster tillsammans med aktuell prislista finns på alloffice.se.

6. VIDAREFÖRSÄLJNING
Kunden har inte rätt att i sin affärs-verksamhet ägna sig åt återförsäljning eller vidareförsäljning av produkter köpta/beställda från Alloffice förutom de fall då Alloffice och Kund skriftligen överenskommit om att så får ske.

7. RETUR OCH ÅNGERRÄTT
Kund skall inom 8 dagar returnera produkter som Kund inte önskar behålla (ångerrätt).
Endast varor ur ordinarie lagerlagt sortiment kan returneras, dvs gäller ej beställningsvaror. Vid retur skall retursedel utfärdad av Alloffice kundsupport medfölja produkten och denna skall återsändas i originalskick och i obruten förpackning. För att erhålla retursedel skall Kund kontakta Alloffice kundsupport. Retur betalas av kunden. Vid retur i butik ska faktura eller kvitto uppvisas.
För privatpersoner gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med e-handelslagen, Lag (2005:59) samt gällande konsumentskyddslagstiftning Kund står för returkostnaden. Instruktioner för retur fås av kundsupport. Vid fullständig retur återbetalas även eventuell fraktkostnad, vid delretur återbetalas ingen frakt. På det belopp som ska återbetalas har Alloffice rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.
(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl.
(c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal.
(d) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller
(e) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).

8. REKLAMATIONER
Eventuella fel på produkter skall reklameras inom 7 dagar från leveransdag. Synlig transportskada eller paket som saknas skall anmälas direkt vid mottagandet till chauffören och till Alloffice kundsupport. Om skadan ej är synlig på ytterförpackning ska skadan anmälas till Alloffice kundsupport inom två arbetsdagar efter mottagen leverans. Efter denna tid utgår ej ersättning. För konsumenter gäller vid var tid tvingande konsumentlagstiftning.

9. ÄNDRINGAR
Alloffice förbehåller sig rätten att från tid till annan att ändra innehållet i dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Angivna Allmänna försäljningsvillkor gäller således tills vidare. Aktuella Allmänna försäljningsvillkor publiceras alltid på alloffice.se.

10. TVIST
Tvist mellan Alloffice och kunden skall i första hand lösas mellan parterna. I andra hand avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

11. PERSONUPPGIFTER
Alloffice är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Alloffice eller någon av de bolag som ingår i koncernen där Alloffice är koncernmoder. Uppgifterna lagras säkert och skyddat i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst
ändra dina uppgifter genom att logga in på vår webbsida med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post. Du kan när du vill avsäga dig från nyhetsbrev och annan marknadsföring genom att kontakta kundtjänst eller avregistrera dig via länk i våra nyhetsbrev.
Som ny kund måste du ange namn och epostadress. Vid beställning måste även adress och telefonnummer anges. I samband med din registrering och beställning godkänner du att Alloffice lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullgöra transport, betalning och fakturering samt i marknadsföringssyfte. Dina uppgifter kan lämnas vidare till vår fakturapartner Klarna och till våra logistikpartners för att de ska kunna fullfölja sina åtaganden. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut till tredje part.
Du har alltid rätt att få ta del av den information som har registrerats. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen rättas. Du har alltid rätt att utan anledning begära att informationen raderas.

12. VAD ÄR EN COOKIE?
En cookie är en liten mängd data som de flesta webbplatser du besöker skickar till din webbläsare och som sparas där. Vanligtvis används cookies för att förbättra användarupplevelsen genom att komma ihåg vilket språk du vill använda, om du är inloggad m.m. Du kan själv ställa in på din dator hur du vill att cookies ska hanteras.

Hur använder vi på Alloffice cookies?
En del cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera ordentligt medan andra används för att vi ska kunna förbättra webbplatsen och användarupplevelsen eller för marknadsföring.

Tar du bort eller blockerar alla cookies kommer vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera. Du kan dock alltid ta bort de cookies som används för marknadsföring utan att det påverkar funktionerna på webbsidan.