Vårt miljö och kvalitetsarbete

Hållbara lösningar

Det börjar med kunskap och fortsätter med ansvar.
Vänta inte – Ta ansvar för miljön tillsammans med oss – NU!

Hållbarhet för oss handlar om:
• Att aktivt söka hållbara produkter till vårt sortiment
• Ansvarsfulla och klimatoptimala transporter
• Att hitta ersättningsprodukter för bättre miljöval
• Att ständigt utvärdera och förbättra vårt miljöengagemang
• Mäta och utvärdera miljöpåverkan i miljörapport

Vår verksamhet är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001.
Se vårt certifikat för ISO 9001:2015 & 14001:2015

I samarbete med våra leverantörer erbjuder vi ett stort urval av produkter med miljö- och kvalitetsmärkningar.
Se våra miljö- och kvalitetsmärkningar.

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent